Varaa pöytä

Vastuullisuus

 JA KUINKA SE MEILLÄ NÄKYY


Vastuullisuus on ravintolaliiketoimintojemme ytimessä.
Vastuullisuusajattelumme käsittää ekologisten vaikutusten arvioinnin lisäksi myös toiminnan taloudellisten ja sosiaalisen vaikutuksen.

Ravintoloidemme ruokalistat vaihtuvat kausien mukaisesti raaka-aineiden sesonkien määrittäminä. Pyrimme aina käyttämään mahdollisimman laadukkaita ja lähellä tuotettuja tuotteita. Raaka-aineiden esivalmistus- ja valmistusprosessista mahdollisimman suuri osa suoritetaan oman henkilökuntamme voimin ravintoloissa, mikä mahdollistaa raaka-aineiden kaikkien ravinnoksi kelpaavien osien käyttämisen. Raaka-ainehävikin minimointi on ollut meille kunnia-asia jo vuosia. Erityisesti keittiöpuolen pitkään hioutuneet säilöntä-, valmistus ja varastonhallintaprosessit ovat johtaneet siihen, että ruokahävikki on tavanomaisessa liiketoiminnassa (ravintoloiden volyymiin nähden) lähes olematonta.

Esimerkkinä vastuullisuuteen liittyvästä kehitystyöstä Café Tin Tin Tango osallistuu paraikaa Helsingin kaupungin innovaatioyhtiön Forum Virium Helsingin ja Laurea Ammattikorkeakoulun järjestämään Mission Zero Foodprint -hankkeeseen. Hankkeen puitteissa pyrimme kehittämään ruokahävikin vähentämiseksi toimenpiteitä sekä teknisiä apuvälineitä hyödyntämällä laskemaan ravintolan ruoka-annosten hiilijalanjäljen (menu alla).

Pitkän tähtäimen tavoitteenamme on tuotevalikoimaa ja asiakasviestintää kehittämällä ohjata asiakkaidemme ostokäyttäytymistä ympäristöystävällisempiin ja vastuullisempiin valintoihin. Tavoitteenamme on olla tuotevalikoimavalintojen, viestinnän ja päästökompensaation keinoin hiilineutraali vuoden 2024 loppuun mennessä.

 Tavoitteenamme on olla alamme houkuttelevin työnantaja.  Suurena osatekijänä vastuullisuustoiminnassamme on henkilökuntamme hyvinvoinnista huolehtiminen. Tarjoamme kilpailijaverrokeitamme paremmat henkilökuntaedut ja pyrimme työterveyden järjestämisessä aktiivisesti ennaltaehkäisemään työntekijöiden terveysongelmia jo ennen niiden syntymistä. Palkkatasomme on myös jonkin verran korkeampi alamme keskiarvoa. Ammatillinen kehittyminen on meille kunnia-asia ja monet pitkäaikaisista työntekijöistämme ovatkin suorittaneet työsuhteidensa aikana erilaisia täydennyskoulutuksia ja edenneet organisaatiossamme esihenkilö- ja liikkeenjohdollisiin tehtäviin. Teemme henkilökunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tähtäävää kehitystyötä myös jokapäiväisessä toiminnassa ja olemmekin esimerkkinä pitkällisen testausvaiheen jälkeen siirtyneet kokonaan kemikaalittomaan yleissiivoukseen.

Tasa-arvo on meillä itsestäänselvyys! Pyrimme aina löytämään parhaan mahdollisen osaajan kuhunkin toimenkuvaan, ikään, uskontoon, seksuaaliseen suuntaukseen, ihonväriin tai sukupuoleen katsomatta.

Osoituksena toimenpiteidemme onnistumisesta henkilökuntamme vaihtuvuus on huomattavasti alan keskiarvoa matalammat, kuten myös sairauspoissaolot. Vuosina 2016-2020 henkilökuntamme sairasti keskimäärin alle 6 päivää per työntekijä per vuosi, alan keskiarvon ollessa kaksi kertaa korkeampi (Lähde: Ilmarisen ja Elon tilastot).

***

”Vastuullisuus on tekoja. Näin ajatellaan helsinkiläisessä ravintolayhtiössä, jota luotsaa Anders Löfman. Yrityksen vastuullisuusajattelussa panostetaan toiminnan ekologisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin. Yhteiskuntavastuun kantamisessa yrityksen kumppanina toimii työllistymispalveluita tarjoava Live, jonka toiminnan ytimessä on auttaa organisaatioita rakentamaan ja ylläpitämään monimuotoisia työyhteisöjä.”

LUE LISÄÄ YHTEISTYÖSTÄMME LIVE-SÄÄTIÖN KANSSA:

Helsinki-Ravintolat työllistää Liven täsmätyökykyisiä ja panostaa ekotekoihin