Varaa pöytä

Vastuullisuus

 JA KUINKA SE MEILLÄ NÄKYY


Vastuullisuus on ravintolaliiketoimintojemme ytimessä.
Vastuullisuusajattelumme käsittää ekologisten vaikutusten arvioinnin lisäksi myös toiminnan taloudellisten ja sosiaalisen vaikutuksen.

Ravintoloidemme ruokalistat vaihtuvat kausien mukaisesti raaka-aineiden sesonkien määrittäminä. Pyrimme aina käyttämään mahdollisimman laadukkaita ja lähellä tuotettuja tuotteita. Raaka-aineiden esivalmistus- ja valmistusprosessista mahdollisimman suuri osa suoritetaan oman henkilökuntamme voimin ravintoloissa, mikä mahdollistaa raaka-aineiden kaikkien ravinnoksi kelpaavien osien käyttämisen. Raaka-ainehävikin minimointi on ollut meille kunnia-asia jo vuosia. Erityisesti keittiöpuolen pitkään hioutuneet säilöntä-, valmistus ja varastonhallintaprosessit ovat johtaneet siihen, että ruokahävikki on tavanomaisessa liiketoiminnassa (ravintoloiden volyymiin nähden) lähes olematonta.

Esimerkkinä vastuullisuuteen liittyvästä kehitystyöstä Café Tin Tin Tango osallistui Helsingin kaupungin innovaatioyhtiön Forum Virium Helsingin ja Laurea Ammattikorkeakoulun järjestämään Mission Zero Foodprint -hankkeeseen. Hankkeen puitteissa pyrimme kehittämään ruokahävikin vähentämiseksi toimenpiteitä sekä teknisiä apuvälineitä hyödyntämällä laskemaan ravintolan ruoka-annosten hiilijalanjäljen (menu alla).

Pitkän tähtäimen tavoitteenamme on tuotevalikoimaa ja asiakasviestintää kehittämällä ohjata asiakkaidemme ostokäyttäytymistä ympäristöystävällisempiin ja vastuullisempiin valintoihin.

 

 Tavoitteenamme on olla alamme houkuttelevin työnantaja.  Suurena osatekijänä vastuullisuustoiminnassamme on henkilökuntamme hyvinvoinnista huolehtiminen. Tarjoamme kilpailijaverrokeitamme paremmat henkilökuntaedut ja vakuutamme henkilökuntamme laajalla terveysvakuutuksella. Palkkatasomme on myös jonkin verran korkeampi alamme keskiarvoa. Ammatillinen kehittyminen on meille kunnia-asia ja monet pitkäaikaisista työntekijöistämme ovatkin suorittaneet työsuhteidensa aikana erilaisia täydennyskoulutuksia ja edenneet organisaatiossamme esihenkilö- ja liikkeenjohdollisiin tehtäviin. Teemme henkilökunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tähtäävää kehitystyötä myös jokapäiväisessä toiminnassa ja olemmekin esimerkkinä pitkällisen testausvaiheen jälkeen siirtyneet kokonaan kemikaalittomaan yleissiivoukseen.

Tasa-arvo on meillä itsestäänselvyys! Pyrimme aina löytämään parhaan mahdollisen osaajan kuhunkin toimenkuvaan, ikään, uskontoon, seksuaaliseen suuntaukseen, ihonväriin tai sukupuoleen katsomatta.

Osoituksena toimenpiteidemme onnistumisesta henkilökuntamme vaihtuvuus on huomattavasti alan keskiarvoa matalammat, kuten myös sairauspoissaolot.

 

 GREEN CITY FARM

Toimimme Green City Farmin yhteistyökumppanina. Helsinki-Ravintoloissa edistetään ekologisesti viljeltyjen kasvisten käyttöä. Hankimme osan ruokiin käytettävät vihannekset ja yrtit vastuulliselta tuottajalta Green City Farmilta. Joka vuosi istutus- ja satokaudella pääsemme laittamaan sormemme multaan ja tutustumaan aitoon kaupunkiviljelyyn Green City Farmin pellolla.

Green City Farm on oppimispelto sekä ekologinen puutarha, joka sijaitsee Perho Liiketalousopiston Malmin kampuksen yhteydessä. Green City Farmin pelto viljelee ja myy ekologisia lähivihanneksia pääkaupunkiseudun vastuullisille ravintoloille. Satoa ravintoloille toimitetaan pääasiallisesti satokaudella elokuusta marraskuuhun. Pellolla viljellään 50 eri kasvilajia kaaleista, punajuurista ja maisseista yrtteihin.

Tutustu lisää: 
https://greencityfarm.fi/