Varaa pöytä

Visio & Arvot

MISSIOMME 
on tuottaa houkuttelevia ravintolapalveluja, joissa hinta-laatusuhde aina on asiakkaan eduksi. 

VISIOMME 
on olla “maailmanluokan organisaatio”, jossa jokainen yksikkömme on oman toimialueensa ykkönen ja jossa asiakkaat, henkilökunta sekä omistajat saavat arvoa yrityksestä.

ARVOMME
ASIAKASLÄHTÖISYYS 
Jokaisen päätöksemme tavoite on kehittää asiakaskokemusta. Reagoimme välittömästi palautteeseen ja olemme valmiit kyseenalaistamaan toimintatapamme. 

REILU JA AMMATTIMAINEN MEININKI 
Olemme ylpeitä siitä mitä teemme, mutta teemme työtä nöyrästi ja toisiamme kunnioittaen. Tiimin etu on yhtä kuin oma etu ja pidämme sovitusta kiinni. 

PITKÄN TÄHTÄIMEN TEKEMINEN 
Jokaisen yksikön tulee olla kannattava ja liikeidealtaan uniikki. Jatkuva kehittyminen on toimintatapa ja tulos on seurausta laadukkaasta työstä. 

 

Tavoitteena ”Maailmanluokan” organisaatio

1. Kaikki toiminta tähtää siihen, että asiakas kokisi iloa vieraillessaan meillä
Jokaisen päätöksen tavoite on parantaa asiakaskokemusta. Tämä onnistuu vain, jos tunnemme asiakkaidemme tarpeet ja varaamme riittävät resurssit vieraiden huolenpitoon. Asiakkaidemme antama palaute on koko tiimin yhteinen asia!

2. Strateginen suunnitelma on aina päätösten perustana
Strateginen suunnitelma toimii pitkän tähtäimen tekemisen selkärankana. Strategia ei ole vain ylimmän johdon työkalu, vaan henkilökunnan palkitsemismalli perustuu strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.

3. Vastuuta ja valtaa on läpinäkyvästi jaettu laajasti yrityksessämme
Päätöksentekoprosessi on selkeä ja kaikkien tiedossa. Työtä johdetaan rivistä, mikä tarkoittaa, että päätösten tekijät ovat itse viemässä päätöksiä käytäntöön. Toimintaa koskevat suunnitelmat, tavoitteet ja aikataulut sekä pöytäkirjat ovat kaikkien saatavilla.

4. Henkilöstön potentiaalin esiintuominen on johtamisen perusta
Työsuhde on tuottava vain, jos sekä työntekijä- että työnantaja saa arvoa työsuhteesta. Pitkä työsuhde ei ole itsetarkoitus, vaan uskomme, että meidän tehtävämme on edistää jokaisen työntekijän urakehitystä.

5. Jatkuva kehittäminen ja kehittyminen on näkyvä osa toiminnan suunnittelua
Parhaat ideat toiminnan kehittämiseen eivät katso titteliä. Uskomme, että jokaisella työntekijällä on näkemystä siitä, miten työyhteisöä voisi parantaa.

6. Kaikki sidosryhmät tekevät työtä yhteisen tavoitteen eteen
Sen kuka meitä laskuttaa, pitää myös olla kiinnostunut siitä, että meidän asiakkaamme kokee iloa vieraillessaan meillä. Olemme uskollinen, mutta vaativa kumppani.

7. Brändäämme tietoisesti tekemisemme
Brändäämme sisäisesti prosessimme, mittarimme ja kantavat periaatteemme. Jokaisen yrityksemme tuote, palveluprosessi, tunnelma, visuaalinen ilme ja ”tone of voice” on uniikki.